JWT

JWT Authentication - podstawowe zagadnienia

JSON Web Token JSON Web Token (JWT) to otwarty standard który definiuje bezpieczny sposób wymiany informacji w postaci obiektu JSON. Zawarty w nim cyfrowy podpis umożliwia nam jego zweryfikowania po…