Latest

Modelowanie relacji - dziedziczenie - EF Core

created by Mateusz Gajda on 12/31/2018

Entity Framework dostarcza nam bardzo wygodne rozwiązanie do generowania migracji za pomocą obiektów które zdefiniujemy w naszym kodzie. Podejście code-first w temacie migracji pozwala nam ominąć cały proces pisania każdorazowo skryptu SQL w momencie potrzeby utworzenia nowej tabeli dla naszego modelu. Upraszcza on również proces modelowania relacji między obiektami. O ile w przypadku prostych modeli i ich relacji sprawa jest trywialna, o tyle w…

All posts

JWT Authentication - podstawowe zagadnienia

JSON Web Token JSON Web Token (JWT) to otwarty standard który definiuje bezpieczny sposób wymiany informacji w postaci obiektu JSON. Zawarty w nim cyfrowy podpis umożliwia nam jego zweryfikowania po…

SQL Server i docker-compose lokalnie

Cześć, w ostatnim czasie na potrzeby swojej aplikacji potrzebowałem podpiąć kontener dockerowy z SQL Serverem. Mimo że teoretycznie wydaje się to proste, spotkałem parę uprzykrzających życie problemów…

Azure Read Scale-Out feature

Cześć, dzisiaj chciałbym skupić się na trochę innym temacie niż ostatnio. Pomówimy o bazach danych. A dokładniej o rozwiązaniu które dostarcza Azure, zwanym read scale-out replicas. Zanim jednak…

Task.WhenAll vs Multiple awaits in foreach

Cześć, pod ostatnim postem, użytkownik DD zwrócił mi słuszną uwagę, którą chciałbym tutaj rozwinąć. Otóż chodziło o to aby zamiast w każdej iteracji pętli, wykonywać await na handlerze, można je…

Nhibernate – Could not initialize collection

Ostatnie parę dni spędziłem na szukaniu rozwiązania problemu, związanego z mapowaniem relacji między obiektami. Dokładniej chodziło o relację one-to-many między obiektami typu Customer a Order . Za…

Problem z publikacją eventów z poziomu repozytorium

Cześć, jako że aktualnie piszę aplikację na boku w której wykorzystuje CQRS i Event Sourcing chciałbym podzielić się z pewnym problemem który zabrał mi trochę czasu, zanim znalazłem rozwiązanie i…